• PCB assembly for small volume production
  • PCB montāža maza apjoma ražošanas projektos
  • Сборка PCB  для проектов с малым производственным обьёмом
PCB montāža maza apjoma ražošanas projektos

PCB montāža maza apjoma ražošanas projektos

PCB montāža maza apjoma ražošanas projektos

PCB montāža izmantojot elementus ar izvadiem un rokas lodēšanu atbilstoši IPC-A-610 prasībām maza apjoma ražošanas projektos un īpaši pielāgotos produktos, kur automātiska PCB montāža un lodēšana nevar tikt izmantota tehnisku vai citu iemeslu dēļ.

  • Vadu, koaksiālo, daudzdzīslu, barošanas, akumulatoru kabeļu un citu kabeļu apstrāde
  • Pusautomātiska kontaktu uzpresēšana vadiem un kabeļiem
  • Lodēšana
  • PCB montāža maza apjoma ražošanas projektos
  • Iespiedplašu lakošana, iekapsulēšana, pildīšana
  • Mezglu un produktu montāža
  • Inženieru pakalpojumi. Testēšana un programmēšana